Saturday, December 18, 2010

WANNEER DIE SEWENDE ENGEL DIE LAASTE BASUIN BLAAS


Hierdie artikel vorm deel van ‘n reeks artikels genaamd: “Daar is ‘n Groot Opspraakwekkende Hofsaak aan die kom!” (Klik hier vir Deel 1). Dit het geen sin gemaak om hierdie artikel dieselfde titel te gee as die voriges nie, aangesien Jesus se wederkoms direk na die moord van God se twee getuies in daardie hofsaak gaan plaasvind, en meeste van die gebeure was alreeds behandel in die vorige reeks artikels.


Alhoewel Jesus se wederkoms veel belangriker is as Satan se ou simpel hofsaak, is dit ook van kardinale belang dat Christene die gebeure voor en tydens die groot hofsaak goed verstaan en begryp, sodat ons nie mislei word deur die valse Christus wat aan die wêreld voorgestel gaan word nie, en later ons lewens met ‘n ystervuis gaan regeer nie. Dit is die belangrikste boodskap van alle boodskappe; lesers moet dus verskoon as daar ‘n sekere mate van herhaling gaan wees in hierdie uitgawe.

--------------------------------------------------------------------------------------

Daar is min mense op aarde vandag wat nog nie gehoor het van die man wat, meer as tweeduisend jaar gelede, homself voorgestel het as die Messias van God nie. Alhoewel daar deur die jare biljoene Bybels, in verskeie vorms, regoor die hele wêreld versprei is, sal die volle boodskap uiteindelik oorgedra word in die eindtyd, wanneer die ganse wêreld die getuienis aanhoor van God se uitverkorenes, en ook wanneer mense met hul eie oë sien hoe die aanhangers van die ware Jesus Christus vervolg en koelbloedig vermoor word deur 'n persoon wie hulle gedog het was die vredeliewende Messias van God.

Deel 2 van hierdie reeks artikels het geëindig met die skokkende moorde van God se twee getuies, - ‘n gebeurtenis wat nog in die toekoms moet plaasvind, en wat beslis GAAN plaasvind. Deel 3 het die belangrike implikasies van Jesus se stamboom (aan sy moeder se kant) baie kortliks behandel. Hierdie uitgawe vertel die res van die storie wat tussen die gapings voorkom, en hopelik op so ‘n wyse dat dit maklik verstaanbaar sal wees.

Lesers wie die reeks tot dusvêr gevolg het sal onthou dat na die moorde van God se twee getuies, is hul lyke soos rondloper honde in die straat gelos, iewers in die groot stad van Jerusalem. Openbaring 11 vers 9 sê uitdruklik: “mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en 'n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie.” Ek moet sê, die mentaliteit van die mensdom in die eindtyd gaan my verstand heeltemal te bowe!

Persone wat hierdie woorde in Openbaring 100 jaar gelede gelees het, so sekerlik nie kon verstaan hoe dit dan moontlik sou wees dat mense regoor die hele wêreld, “uit die volke en stamme en tale en nasies,” so iets sal kan aanskou nie. Vandag weet ons hoe maklik ons, deur middel van televisie-beelde en ander moderne tegnologie, ‘n spesifieke gebeurtenis enige plek op die aardbol lewendig kan uitbeeld sodat die hele wêreld dit kan sien, en hoe maklik dit is om met die druk van ‘n knoppie die klank oor te skakel na ‘n taal van jou keuse.

Hierdie tydperk, in die toekomstige geskiedenis van die wêreld, staan bekend in die Bybel as “Die Groot Verdrukking”. Alhoewel die verdrukking van Christene wêreldwyd alreeds vir baie jare aan die gang is, gaan die verdrukking van die toekoms totaal anders wees, - baie meer intens en veel groter! Die eerste helfte van hierdie verdrukking gaan vir drie en ‘n halwe jaar (42 maande) aanhou, terwyl die Nuwe Wêreld Orde (of ‘n soortgelyke duiwels-sisteem) in totale beheer van wêreldsake gaan wees.

(Terloops: Die tweede helfte van die oorspronklike 7-jaar lange verdrukking gaan gelukkig verkort word. Sien Mattheus 24:22).

Neem ook ingedagte dat die groot en magtige instansie wat vandag besig is om Satan se werk op aarde te doen, en wat dan ook die konsep van ‘n ‘Nuwe Wêreld Orde’ bevorder, is sonder enige twyfel die huidige Verenigde Nasies (VN). Hierdie internasionale organisasie waarvan amper alle lande in die wêreld alreeds lede is, sal nie noodwendig dieselfde naam hê, of dieselfde beleid volg wanneer die Groot Verdrukking gaan plaasvind nie. Die ou slinkse duiwel is nogal bekend daarvoor dat hy sy kleure en geure gereeld verander!

Wat belangriker is, is wat sê die Bybel hiervan:

In Bybel terme staan hierdie ‘wêreld orde’ bekend as die eerste dier, soos beskryf in Openbaring 13:1. Dit is ‘n politieke/godsdienstige entiteit wat die ‘Sisteem van die Antichris’ wêreldwyd gaan bemark op groot skaal. Die Antichris is die tweede (ander) dier wat beskryf word in Openbaring 13, vanaf vers 11:

“En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak.”

Daar was al in die verlede talle bespiegelings en duisende boeke geskryf oor die betekenis van die sewe verse wat volg na Openbaring 13 vers 11, en die aantal sienswyse en verskillende opinies hou net nie op nie! Vandag begin die betekenis daarvan al hoe meer duideliker word vir Christene, veral diegene wat op hoogte is van gebeure in die wêreld-politiek.

Vir gerieflikheid onthalwe sal ek die oorspronklike verse aanhaal. LET WEL: My eie byvoegings verskyn in hakies in skuins letters by die verse hieronder. Moet dit asseblief nie sien as ‘n poging om die Heilige Skrif te verander of te verwar nie. Ek besef al te goed hoe gevaarlik dit is!

OPENB 13:12 En hy (die Antichris) oefen al die mag van die eerste dier (nuwe wêreld orde) uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid (gehoorsaam), waarvan die dodelike wond genees is. (Die dodelike wond is ‘n verwysing na verwoesting deur oorlog, of gerugte van ‘n vreeslike oorlog of 'n vyandige bedreiging.)
OPENB 13:13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.
OPENB 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. (maw: die nuwe wêreld orde wat deur oorlog of gerugte daarvan vernietig was, word deur Satan self weer herstel en/of op die been gebring, m.a.w. weer lewendig gemaak.)
OPENB 13:15 En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. (Die hele wêreld dans al klaar op die maat van die VN se musiek!)
OPENB 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
OPENB 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. (Hierdie is ‘n teken dat alle voedsel, medikasie, en ander noodsaaklike lewensvoorraad deur Satan streng beheer gaan word. Uit die aard van die saak gaan dit lei tot groot armoede, hongersnood, en uiteindelik massa volksmoord.)
OPENB 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Soos u al seker opgelet het, bevat die skrifte hierbo baie interessante, kontroversiële, en debatteerbare onderwerpe, veral die laaste onderwerp met betrekking tot die getal 666. Ek sou graag ook meer uitgebreide opinies hieroor wou lewer, maar sal my eerder weerhou en later, as God my spaar, hierdie onderwerpe in aparte skrywes behandel.

Al wat ek verseker weet, is dat moderne tegnologie en mikroskyfies in ‘n sekere mate alreeds ons daaglikse lewens regeer. Sommige van ons is volslae verslaaf daaraan! Dit is net ‘n kwessie van tyd wanneer een-of-ander nuwe tegnologiese uitvindsels onder die mens se vel ‘geplant’ gaan word. Dit gaan ook nie op ons afgedwing word nie, want Satan dwing niks op niemand af nie, hy breinspoel ons sodat ons uit eie vry wil die tegnologie ontwikkel, verbeter, en dan bemark sodat almal dit moet koop en aanwend in hul lewens. Satan maak ook niemand dood nie, hy breinspoel die mensdom om mekaar dood te maak. In die eindtyd gaan hy ook niemand dwing om hom (as Antichris) te aanvaar nie, die mensdom gaan dit outomaties self doen.

Terug na die twee getuies…
Kom ons keer terug na die twee getuies van Openbaring 11 wat vermoor was, en wie se lyke in die strate van Jerusalem lê en ontbind. Onthou, die hele wêreld gaan kyk na die spulletjie, en mense gaan so bly wees dat die twee persone dood is, dat hulle feesvieringe gaan hou en selfs geskenke vir mekaar gaan uitdeel. Ander mense weer gaan tot die besef kom dat ‘n vredeliewende en opregte Messias nie sulke dinge sal toelaat nie. Die woorde in die Heilige Skrifte, asook die getuienis van God se uitverkorenes, gaan dan skielik vir hulle baie sin maak.

Maar toe gebeur daar iets onverwags…
Die skares se jolige partytjies en blydskap kom tot ‘n spoedige einde toe die twee lyke in Jerusalem skielik voor almal se eie oë weer lewendig word.

LET WEL: Alhoewel niemand dié dag of dié uur van Jesus se wederkoms weet nie, sal die twee getuies se skielike opstanding uit die dood, die teken wees dat Jesus Christus, die ware Verlosser en Messias, se wederkoms binne die volgende uur gaan plaasvind.

Ek haal weer die betrokke verse in Openbaring aan wat die gebeure net voor die wederkoms aankondig. Hier sien ons hoe nog meer mense skielik tot bekering kom, en hulle het, “aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.”

OPENB 11:11 En ná die drie en 'n halwe dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
OPENB 11:12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
OPENB 11:13 En in dié uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
OPENB 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.

DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS VIND PLAAS:
(Vers 15 kondig aan die wederkoms van Jesus Christus)

OPENB 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
OPENB 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê:
OPENB 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
OPENB 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
OPENB 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Die verse hierbo moet verkieslik saamgelees word met Mattheus hoofstuk 24, asook 1 Korinthërs 15: 50-58, om die volle prentjie te begryp. Lesers moet ook in gedagte hou dat selfs die einde, wanneer Jesus weer sy verskyning maak, aan ‘n sekere tydsperiode gekoppel sal wees. Die einde, d.w.s. Jesus se wederkoms, mag miskien minute, ure, of dae wees, - ons sal nooit weet nie!

Mattheus hoofstuk 24 regverdig ‘n in-diepte studie op sy eie, maar ek wil graag ‘n baie belangrike misleiding in hierdie hoofstuk opklaar met betrekking tot die volgende:

"Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie." (Mattheus 24: 40-42)

Ek was stomgeslaan toe ‘n prediker van ‘n groot gemeente, redelik onlangs vir my vertel het dat die een wat agtergebly seker maar gesondig het, en waarskynlik Satan se kind is. Hy het ook aan my verduidelik dat dit die amptelike siening is van sy hele Christelike gemeente. Soos ek gesê het, -- ek was stomgeslaan, amper sprakeloos, aangesien dit presies andersom is!

Die persone wat ‘aangeneem’ word, se verstand word geneem (bedrieg) deur die Antichris, -- terwyl die persone wat ‘verlaat’ word - is mense wat nie bedrieg gaan word nie aangesien hulle gewag het vir die opregte ware Christus (wat nog moet kom). Onthou toe Jesus gesê het: “As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn--moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer--moet dit nie glo nie. (Mattheus 24: 26) Wel, - die persone wat ‘geneem’ is in bogenoemde skrif het nie geluister na Jesus se waarskuwing nie, - hulle was bedrieg en was dus eerste deur die Antichris geneem. Waar was hulle dan geneem? (Sien ook die Engelse skrif: Matthew 24:40-42)

Die antwoord is ook in Lukas 17: 34-37 (Jesus se eie woorde):
"Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom."

Met ander woorde: As jy die valse Messias (Antichris) gaan gehoorsaam (wie voor die ware Christus gaan kom) dan gaan jy mislei word, en die aasvoëls gaan jou beslis opvreet!

“Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as Hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.” (Lukas 12:37)

Die prediker hierbo wat my so geskok het met sy wanvoorstelling van die Heilige Skrifte was heelwaarskynlik mislei deur ander valse profete (onderwysers van teologie). Miskien was dit nie doelbewus gewees nie, maar die punt is, die man het sy hele gemeente ook mislei, wie op hul beurt weer talle ander mense gaan mislei.

Kan julle sien hoe slinks Satan werk? Die ‘Woord van God’ waarsku ons dat sulke dinge gaan gebeur. Hoekom ignoreer ons dan hierdie waarskuwings? Hoekom glo ons vlees-en-bloed mense, en die talle kleurvolle boeke wat mense skryf oor die onderwerp? Hoekom bestudeer ons nie self die Heilige Skrifte nie? Is dit dan so moeilik om ‘n paar minute per dag op te offer aan die studie van God se Woord?

Daar is ook talle Christene wat glo Jesus gaan hulle ‘opraap’ of ‘wegraap’ in die wolke, en hulle raak nogal moeilik as jy vir hulle vertel dat die wegraping-teorie heeltemal teenstrydig is met die ‘Woord van God’. Die hele besigheid word dan nog verder verwar om rede daar verskillende tipe wegraap-teorieë bestaan. Sommige gelowiges van die wegraap-teorie glo hulle sal opgeraap word voor die Groot Verdrukking plaasvind. Ander weer, weier om hulle koppe te breek oor die kleiner tegniese aspekte van die Bybel, maar glo vas hulle sal gered word, want God is mos ‘n God van Liefde.

Dit is juis sulke tipe mense wat baie maklik deur Satan verlei gaan word, want hoe werk liefde? Jy kan nie jou liefde op iemand afdwing nie! Jy kan miskien mense forseer om jou te gehoorsaam en te dien (dit sien ons eke dag in ons werksplekke), maar jy kan nie mense forseer om jou lief te hê nie. Onthou net, Satan wil soos God wees. Hy wil vir God wys dat hy ook in staat is om siele te wen. Satan se plan werk so: Hy wil genoeg siele aan sy kant kry met die hoop dat God hom ook miskien genadig sal wees, en ‘n tweede kans sal gun wanneer die geestelike oorlog tussen God en Satan verby is. God se Woord is baie duidelik in dié opsig: As jy die duiwel aanhou aanbid, veral nadat die Ware Boodskap van God aan jou uitgespel was, - dan gaan daar beslis NIE ‘n tweede kans wees nie! God sal vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mattheus 7:23)

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (2 Thessalonicense 2: 3-4)

“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” (Hebreërs 9:27-28)

God Seën Afrika!Die wederkoms van ons Jesus Christus vind plaas sodra die sewende engel die laaste basuin geblaas het. Die Groot Verdrukking en die groot opspraakwekkende hofsaak van hierdie era sal gou verbygaan, maar wat gebeur daarna, en wat word van die persone wat nog op daardie spesifieke tydstip lewendig op aarde is, in vlees en bloed? Wat word van al die mense wat deur die eeue gesterf het, vir watter rede ook al, en ook al die persone wat tydens die Groot Verdrukking gesterf het?

‘n Groot deel van die antwoord lê in die feitlike waarheid dat vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërwe nie. Dit staan dan ook so geskrywe in die Heilige Skrifte in 1 Korinthërs hoofstuk 15:

"Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie. (1 Korinthërs 15: 50-58)

Met ander woorde, almal wat nog leef in die tyd van die wederkoms van Christus gaan in ‘n oogwink verander word vanaf vlees-mens na gees-mens. Die vlees, hare, bloed, en bene wat ons op aarde gevangenis gehou het in siekte, pyn, bekommernis, angs, vrees, hongersnood en ander lyding, gaan oombliklik verdwyn, - vinniger as die spoed van wit lig.

"Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!"
(Jesus Christus - Lukas 12:49)

Ja, ek sien ook uit daarna, maar die tyd is nog nie reg dat ons ook dieselfde wens as Jesus Christus mag hê nie, want daar is nog baie werk om te doen in Jesus se wonderlike Naam. Jesus het die reg gehad om die woorde te uiter, want Sy werk op aarde was klaar gewees; ons werk is nog nie klaar nie!

"Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie."
(1 Korinthërs 15:58)

LET WEL:
Aanhalings uit die Bybel in hierdie artikel was geneem uit die aanlyn Afrikaanse Bybel wat op die volgende webtuiste besigtig kan word: www.biblebeliever.co.za - (Direkte Skakel)
Neem asseblief kennis dat alle Bybel-aanhalings ook noukeurig met die uiters betroubare King James Bybel van 1611 vergelyk was.

____________________________________________________________

Mag God, ons Almagtige Hemelse Vader, u en al jou familie ryklik seën met groot wysheid, hope voorspoed, en puik gesondheid, - nie net gedurende hierdie vakansieseisoen nie, of gedurende die Nuwejaar nie, maar vir altyd, totdat ons Verlosser Jesus Christus terugkeer om ‘n einde maak aan Satan se bose bedrywighede hier op aarde!

____________________________________________________________

Ek groet julle, tot volgende jaar!

1 comment:

Anonymous said...

Dankie vir 'n insiggewende reeks.

Most viewed posts:

tia4christ.blogspot.com