Saturday, December 18, 2010

DAAR IS ‘N GROOT OPSPRAAKWEKKENDE HOFSAAK AAN DIE KOM! - (DEEL 1)


Dit is amper weer Kerstyd, ‘n tyd wanneer miljoene mense regoor die wêreld geskenke gaan uitdeel, en gesellig met familie en vriende gaan verkeer. Maar geregsdienaars gaan sekerlik weer hulle hande vol hê, want dronkenskap, familietwis en algemene wanorde gaan beslis weer aan die orde van die dag wees.


Oor minder as twee weke van nou af is dit weer Nuwejaar, maar soos laas jaar en die jaar voor dit, beleef Suid-Afrika nog steeds ’n morele krisis. Die vraag is, sal dit ooit verander? Sal dit volgende jaar beter met ons gaan, of slegter? Is ons in staat om te onderskei tussen die ‘goeie’ en die ‘kwade’, of het die twee so verstrengel geraak dat ons nie meer onderskeid kan tref tussen die twee konsepte nie?

Salam Abram, ANC-LP, wat die barbaarse moorde op die Potgieter-gesin van Lindley ondersoek, is maar een van talle persone in Suid Afrika wat van mening is dat die land ’n morele krisis beleef. “Werkloosheid is ’n groot probleem, maar dit is nie genoeg rede nie. “Jy kan arm wees, maar steeds ordentlik wees,” het Abram gesê.

Verder het Abram ook gesê hy dink die geestelike gemeenskap kan ’n groot verskil maak om ’n beweging te begin om die mense bymekaar te kry. Hy het gesê die lat kan dalk weer ingespan word om die jeug reg te kry. “Spaar die kind en lê die lat in.”

“Ek meen – verkragtings in skole en geen respek begin daar onder. ’n Potensiële dief begin waar die seun iets uit sy ma se yskas steel.”

Me. Lieschen Rautenbach, ACDP-raadslid in Kroonstad, het by die begraafplaas gesê: “Dit is barbaars en skandelik dat plaasmoorde ál meer word. Die regering doen niks om op te tree nie. Ons wil aanbeveel dat die doodstraf teruggebring word vir moord en verkragting.” Bron: www.volksblad.com

----------------------------------

Ek het ongelukkig nie baie goeie nuus vir Christene nie, en ek is rêrig jammer om hierdie boodskap net voor Kersfees oor te dra, maar dit gaan niks help om te wag vir ‘n meer geskikte tyd nie, want môre gaan miskien te laat wees. Bogenoemde woorde is maar net valse praatjies, glo my!

Dit gaan ook niks help om die waarheid te probeer verbloem nie, of om voor te gee dat volgende jaar ‘n jaar van sonskyn en rose gaan wees nie, veral as ek verseker weet dit gaan nie die geval wees nie, - beslis nie vir mense wat glo in ons Skepper die Almagtige God, en Sy Seun, Jesus Christus, nie!

Ek besef dit klink seker vir lesers asof ek ‘n vreeslike morbiede en negatiewe persoon is, maar ek is nie! Inteendeel, - ek voel so opgewonde en bly dat ek skaars my gevoelens in woorde kan beskryf. Daar’s ook ‘n gevoel van kalmte binne my, - ‘n eienaardige kalmte wat ‘n mens kry net voor ‘n groot storm. Ek kan nie meer langer wag vir hierdie groot storm om aan te breek nie, en dit gee my groot gemoedsrus dat Jesus Christus ook so gevoel het.

“EK HET GEKOM OM VUUR OP DIE AARDE TE WERP”

Meer as 2000 jaar gelede het Jesus die toekomstige stand van sake voorspel toe hy die volgende woorde geopper het:

“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.” (Mattheus 10:34-39)

Jesus het ook gesê: "Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!" (Lukas 12:49) Gaan lees gerus die res van die woorde in Lukas hoofstuk 12 op jou eie tyd op ‘n plek waar dit stil en rustig is!


Hierdie woorde deur Jesus Christus is natuurlik ‘n verwysing na sy wederkoms wat in die eindtyd gaan plaasvind. Jesus het indirek bedoel dat hy nie kan wag om terug te kom nie, sodat hy eens en vir altyd die ou duiwel op sy plek kan sit. Maar sy woorde is nie simbolies nie, want die aardbol gaan beslis met vuur vernietig word. In diè opsig is dit miskien die moeite werd om oor hierdie woorde goed na te dink.!

Vir hoe lank praat ons nou al daaroor dat die geestelike gemeenskap moet begin saamstaan, dat ons die jeug van hierdie land moet regruk en die doodstraf moet terugbring? 10 Jaar, 20 jaar, - hoe lank? Ons is so hard besig om al die vure om ons dood te slaan, dat ons nie eers agterkom dat ons eie siele besig is om uit te brand nie! Hoe meer vure ons doodslaan hoe meer bedrywig raak die duiwel en sy trawante. Maar tog het Jesus uitdruklik gesê, “Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!”

Dit is ‘n skokkende maar ware feit dat daar ‘n duiwelse gees op aarde heers, en dat hierdie gees rondloop soos 'n brullende leeu! Hierdie gees is stadig maar seker besig om ons almal te mislei. Hy gaan ons so ver mislei dat ons hom, uit eie vry wil, gaan aanvaar as die ware Jesus Christus. Die breinspoeling-proses is alreeds in ‘n gevorderde stadium, en Jesus het ons oor en oor gewaarsku dat dit gaan gebeur!

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.”
(1 Petrus 5:8)

Wat het Christus presies bedoel toe Hy gesê het, “Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”?

Is dit dan tog nie in die meeste Christene se natuur om Jesus outomaties te aanvaar as hul Verlosser nie, en ook terselfdertyd hul huisgenote lief te hê nie? ‘n Sterk liefdevolle Christelike familieband is mos die basiese fondament van Christen wees, of hoe?

Miskien het dit hoogtyd geword dat ‘n verstaanbare prentjie geskets word van wat Jesus Christus presies bedoel het met hierdie woorde. Miskien sal ons terug geskok word na die werklikheid as die waarheid blootgestel word, en ons sien wat vir ons voor lê in die toekoms, want Jesus se woorde het betrekking gehad op ‘n tyd wat nog moet plaasvind iewers in die toekoms, - ‘n goddelose tydperk wanneer die Antichris in volle beheer van wêreldsake gaan wees, en ook in volle beheer van die mensdom se verstand. Die transformasieproses het in werklikheid alreeds meer as 2000 jaar gelede begin, en beweeg nou baie vinnig in die finale fases.

As die woorde in Mattheus 10 en ook soortgelyke tekse in ander plekke in ons Bybels in sy geheel gelees word, sal u vinnig agterkom dat Jesus nie altyd die algemene publiek toegespreek het nie, maar meestal in privaat gesprekvoering was met sy dissipels. Dit is meer as net ‘n wonderwerk dat hierdie privaat gesprekke vandag nog in geskrewe vorm bestaan!

In Mattheus 10 vanaf vers 16 lees ons: “Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Maar pas op vir die mense; want hulle sal jul oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gésel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om My ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle jul oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. (Mattheus 10:16-22)

Dit is baie duidelik dat die dissipels in Jesus se tydperk ‘n baie spesiale uitgesoekte groep mans was. Hulle was die eerste (oorspronklike) groep van ‘n uitgebreide generasie uitverkorenes wie vandag regoor die Christen-wêreld bestaan. Uit die aard van die saak was die eerste groep (die 12 apostles) onder Jesus se leiding gewees, en hulle het Jesus dus baie vrae gevra.

Toe Jesus weer op ‘n tydstip in privaat gesprekvoering met sy dissipels was, oor gebeure wat nog moet plaasvind in die toekoms, het hulle hom gevra, “Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?” (Mattheus 24:3, Markus 13:4 en Lukas 21:7) En Jesus het geantwoord: “Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.” Toe sê Hy vir hulle: “Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam". (Lukas 21:8-17)

“EN DIT SAL VIR JULLE UITLOOP OP 'N GETUIENIS.”

Getuienislewering kan nie plaasvind as daar nie ‘n hofsaak is nie, en voordat daar ‘n hofsaak kan plaasvind moet daar wettige aantygings ter sprake wees. Aantygings kan nie gemaak word nie totdat daar een-of-ander oortreding in die wetboeke geskryf is nie. Die vraag is dus, wat gaan die aantyging (beskuldiging, aanklagte) wees, en wie gaan die beskuldigdes wees in die groot hofsaak van die toekoms?

God Seën Afrika!In vandag se Christelike gemeenskap het die konsep ‘getuienislewering’ ‘n heeltemal ander betekenis as die ‘aflewering van getuies’ soos dit bekend is in ‘n verhoorsaak. Baie kerke vandag beskou die konsep ‘getuienislewering’ as ‘n metode waarop die Evangelie van God aan mense uitgedra word. Sommige kerke beskou dit hulle taak om ‘n ‘getuigskrif’ te wees vir Christus en sy koninkryk. Daar is selfs kerke wat jou nie sal toelaat as lid van hul gemeente nie, totdat jy ‘n ‘getuigskrif’ afgelê het nie.

Ek is nie heeltemal oortuig of dit die korrekte benadering is nie, want meer as 2000 jaar gelede het hofverrigtinge in die sinagoges plaasgevind. Die Bybelverse wat ek hierbo aangehaal het, praat spesifiek van “vervolging”, “gevangenisse”, “getuienis”, “verdediging”, “teëstanders”, ens… Hierdie konsepte word vandag nog algemeen in die regsbedeling gebruik, en nie in kerklike sake nie.

Die interessante en baie belangrike Boek van Openbaring noem in hoofstuk 11 vers 3, die getuienis van twee getuies wat in die eindtyd vir “duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer”. Alhoewel die woord “profeteer” in alle waarskynlikheid sinoniem is met “getuienis lewer”, presies soos ons die konsep vandag gebruik in ons hedendaagse regstelsel, sal die meeste kerke een of ander symboliese betekenis daaraan koppel. In my opinie, doen hulle dit slegs wanneer die letterlike betekenis van 'Die Woord' glad nie sin maak nie, of wanneer dit nie saamhoort met hulle kerk se algemene beleid nie.

Die Boek van Openbaring is beslis nie ‘n maklike boek om te verstaan nie, veral vir die ‘jong’ Christene, maar dit is juis waarom die boek heel laaste verskyn in ons Bybels. Afgesien van die feit dat die Bybel nie sommer net ‘n gewone ou storieboek is nie, gaan geen storieboek enige sin maak as jy eers die laaste hoofstuk lees, voordat jy al die ander hoofstukke gelees, bestudeer, en ten volle verstaan het nie.

Terloops, vandag is dit glad nie eienaardig dat hofsake vir dae, en selfs jare lank, sloer nie, maar “duisend twee honderd en sestig dae” (1260 dae, gelyk aan 42 maande, of 3.5 jaar) moes seker eienaardig geklink het vir mense wat die vers 100 of selfs 50 jaar gelede gelees het. Wie kon nou ooit gedink het dat getuienislewering in ‘n hofsaak vir langer as 3 jaar kan sloer, - maar vandag is dit glad nie ongewoon nie!

Hierdie twee getuies word in Openbaring beskryf as “die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.” (Openbaring 11:4) Hulle word ook in die Ou Testament genoem:

“Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom gesê: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê: Nee, my heer. En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan." (Sagaria 4:11-14)

Ons sal later weer terugkeer na die twee getuies van Openbaring hoofstuk 11, en hopelik sal lesers dan ook besef hoe ongelooflik die Bybel is, en hoe God se plan soos ‘n groot legkaart stadig maar seker besig is om vorm te kry.

WIE IS DIE UITVERKORENES VAN GOD?

Ons is wel almal kinders van God, maar nie alle Christene is uitverkorenes van God nie. Sekere mense raak sommer vies vir my as ek dit noem, maar ongelukkig is dit die waarheid.

Net soos Satan sy groepie helpers het, het God ook sy spesiale groep ‘uitverkorenes’. Alhoewel God alle siele op aarde lief het, is die ‘uitverkorenes’ spesiaal deur God gekies om die positiewe deel van Sy Plan tot uitvoering en volmaaktheid te bring. Omdat hulle, deur die Genade van God, spesiaal gekies is vir ‘n spesifieke taak het hulle dus ook ‘n groter verantwoordelikheid, aangesien God hulle oë en ore oopgemaak het vir die waarheid: “…En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.” (Lukas 12:48)

Die uitverkorenes staan ook bekend as die 7000 waarvan daar gepraat word in die Ou Testamentiese Boek van 1 Konings 19 vers 18: “Maar Ek sal sewe duisend in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baäl gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie.” Sien ook Paulus se brief aan die Romeine (meer spesifiek Romeine 11:1-5).

Die persone wat in die eindtyd gaan weier om die valse Christus (Antichris) te aanvaar, staan bekend in die Bybel onder baie name en titels, onder andere, “die uitverkorenes” of “die uitverkiesing” (Engels: “God’s elect”, or “election of God”). Daar is geen twyfel dat die dissipels van Jesus ook in dieselfde kategorie geval het nie; hulle was maar net die eerste groepie stigterslede gewees van ‘n baie groter krygsmag wat vandag wydverspreid in verskillende lande, stilletjies en beskeie voortgaan met God se werk hier op aarde.

Dit is belangrik om te besef dat voor dinge uitloop op 'n getuienis in ‘n groot hofsaak, daar nog baie ander gebeure en gruweldade gaan plaasvind. Baie valse christusse en valse profete gaan hul verskyning maak… “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.” (Markus 13:22)

Ja, so kragtig gaan die gees van die Antichris wees naby die eindtyd dat dit selfs in staat sal wees om God se uitverkorenes te mislei en te bedrieg! Die feit dat die ‘Uitverkorenes’ NIE bedrieg gaan word nie, is slegs te wyte aan GOD SE GENADE!

Daar kom ‘n tyd, wanneer elke lid van hierdie krygsmag (uitverkorenes) gearresteer gaan word en voor ‘n Internasionale wêreldhof gebring gaan word. Wanneer dit gebeur sal God Sy twee getuies stuur (die twee getuies van Openbaring 11) om die uitverkorenes te adviseer en by te staan, - maar meer hieroor later.

Hierdie artikel word vervolg in Deel 2

Aanhalings uit die Bybel in hierdie artikel was geneem uit die aanlyn Afrikaanse Bybel wat besigtig kan word op die volgende webtuiste: www.biblebeliever.co.za - (Direkte Skakel) Neem asseblief kennis dat alle aanhalings uit die Bybel in hierdie artikel ook noukeurig met die betroubare King James Bybel van 1611 vergelyk was.

Prentjie Erkenning: Die oorspronklike grafiek van die aardbol-vuur was op die publieke domein gevind by: http://www.jilsurigao.org/wp-content/uploads/2009/04/armageddon.jpg. Die oorspronklike grafiek is met Photoshop gemodifiseer.

Mag God u en u familie ryklik seën met wysheid, hope geluk, en goeie gesondheid!

No comments:

Most viewed posts:

tia4christ.blogspot.com