Monday, May 10, 2010

PRAYER ON THE MOUNT – FORT KLAPPERKOP

Pretoria – South Africa

We need to come together, take hands, humble ourselves before the Lord Jesus Christ and pray for South Africa.

Join us as we unite across Church- and Culture boundaries and PRAY… let’s listen in unity on the 'MOUNTAIN'.

21 May 2010 (19:00 – 22:00)

2 Chron 7:14 If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.

For more info please call Saskia Smith on 082 925 5782

Afrikaans:

Ons het nodig om ons voor die Here te verootmoedig en Hom met nederige harte aan te gryp en vir Suid-Afrika te bid.

Kom wees deel van ‘n volk wat oor Kerk- en Kultuurgrense saamtrek, hande vat en BID. Kom hoor saam in eenheid op die 'BERG'.

2 Kron 7:14 en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

Vir meer inligting skakel Saskia Smith op 082 925 5782

Source/Bron: http://www.facebook.com/event.php?eid=115319668492431

No comments:

Most viewed posts:

tia4christ.blogspot.com